POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem strony internetowej wytworniafilmowa.com jest Polska Wytwórnia Filmowa Sp. z o.o.
Adres ul. Patriotów 220;  04-701 Warszawa; nr tel.: 790-018-081

Deklaracja

Realizując nadrzędny cel jakim jest poszanowanie prywatności Odwiedzających stronę, staramy się dochować wszelkiej należytej staranności, aby sprostać temu założeniu, realizujemy normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).
W szczególności, czynimy należyte starania, aby dane osobowe Odwiedzających stronę były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

W ramach strony internetowej kosciolwkonskich.pl Administrator gromadzi dane przekazywane przez Odwiedzających stronę oraz dane, które są zapisywane automatycznie. Dane te są wykorzystywane wyłączenie w celach określonych w niniejszej Polityce.

Dane przekazywane przez Odwiedzających stronę

Do danych tych należy nazwa np. imię i nazwisko, adres e-mail,  numer telefonu a także inne dane podane przez Odwiedzającego stronę w przekazywanej wiadomości, które zbierane są przez Administratora za pomocą emaila znajdującego się na jego stronie internetowej. Celem zbierania powyższych danych jest analiza przesłanego zgłoszenia oraz udzielenie odpowiedz na zgłoszenie.

Powyższe dane osobowe przetwarzane są przez Administratora jedynie na podstawie zgody udzielonej przez osoby Odwiedzające stronę przez okres do czasu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie.

Dane przekazywane przez Odwiedzających stronę za pośrednictwem strony internetowej przetwarzane są przez Administratora jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie Odwiedzających stronę.
Dane zbierane za pośrednictwem formularza zbierane są uwzględniając wynikającą z przepisów prawa zasadę minimalizacji danych tj. są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne dla celów, w których są przetwarzane.

Użytkownik powierza przetwarzanie danych osobowych Administratorowi w celu korzystania z serwisów WWW Administratora oraz obsługi jego zapytania i / lub zamówienia złożonych przez formularz kontaktowy, w tym przesłania Użytkownikowi zamówionej spersonalizowanej informacji handlowej.

Podanie przez Użytkownika numeru telefonu oznacza zgodę na kontakt telefoniczny w celach odpowiedzi na zapytanie.

Podanie przez Użytkownika adresu e-mail oznacza zgodę na kontakt mailowy w w celach odpowiedzi na zapytanie.

Wyrażenie zgody poprzez podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach może uniemożliwić obsługę zapytania / zamówienia złożonego przez formularz kontaktowy.

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom z grupy kapitałowej Administratora oraz partnerom Administratora, z którymi Administrator współpracuje, łącząc produkty lub usługi. W przypadku zawarcia współpracy do danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy księgowe.

Administrator zastrzega sobie prawo do zgłoszenia zapytania do Użytkownika – podczas obsługi zapytania / zamówienia- drogą telefoniczną i / lub mailową o dalsze zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego i wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Bez zgód Użytkownika jego dane nie będę w tych celach przetwarzane.

Uprawnienia Odwiedzających stronę

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Odwiedzającym stronę przysługują związane z tym uprawnienia:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo sprostowania swoich danych,
 • prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

W przypadku woli skorzystania z wymienionych uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z instrukcją zamieszczoną na końcu niniejszej Polityki.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych Odwiedzających stronę mogą być inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, w szczególności mogą to być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi np. informatyczne.

Czy używamy plików cookie?

W trakcie świadczenia usług, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na używanym przez Odwiedzającego stronę urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) podczas odwiedzania przez niego strony internetowej. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dostęp do danych z plików cookies mogą posiadać również podmioty zewnętrzne, wymienione w niniejszej Polityce.

Pliki cookies przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.).

Na podstawie zebranych plików cookies nie można w żaden sposób zidentyfikować osoby Odwiedzającej stronę internetową, nie można też uzyskać żadnych innych informacji od Odwiedzającego stronę.

Pliki cookies Administratora pozwalają na rozpoznanie urządzenia Odwiedzającego stronę i wyświetlenie strony internetowej Administratora dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Odwiedzającego stronę, możliwe jest np. prowadzenie statystyki przez Administratora czy dostosowanie strony do preferencji Odwiedzającego stronę, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

Administrator może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług w szczególności:

 • Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Klientów oraz sporządzanie statystyk ruchu.

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Zmiany Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. W takim przypadku, opublikujemy te zmiany na tej stronie tydzień przed wprowadzeniem zmian.

Kontakt i zgłoszenia

Nieustannie czynimy wszystko, by przetwarzać dane osobowe Odwiedzających stronę z dochowaniem najwyższych standardów. Dlatego posiadamy wdrożony system niezwłocznej reakcji na sytuacje zagrożeń tych standardów. W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, przy użyciu poniższych danych:
mail: szymon.chaciak@gmail.com
tel: 790-018-081

Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu.